utorak, 4. lipnja 2013.

Osvrt na ekumenizam

Vjerujem da je Katolička vjera istinita. Prepostavimo da se želim približiti duhovno ne-katoličkim kršćanima. Što bih trebao učiniti? Pa, vrsta duhovne blizine koju bih trebao tražiti je blizina Kristu. Prema tome, da bih bio bliže ne-katoličkim kršćanima, moram biti bliži Kristu. Ali ako je Katolička vjera istinita, onda sam bliži Kristu tako što sam vjeran Katoličkoj vjeri. Iako kontraintuitivno, teško je to negirati (osim ako negirate istinitost Katoličke vjere). Ukoliko naučimo tu lekciju, onda će se mnoga iskrivljenja ekumenizma izbjeći.

Jedan drugačiji način razmišljanja; Prema Vatikanu II, ne-katolički kršćani imaju nesavršeno zajedništvo sa Katoličkom Crkvom kroz krštenje, i mislim da je vjerojatno teološko čitanje toga da sam ujedinjen na prikladan način sa ne-katoličkim kršćanima upravo kroz njihovo i svoje zajedništvo sa Katoličkom Crkvom. Dakle ako se želim duhovno približiti na prikladan način, moram se držati bliže Katoličkoj Crkvi. Nadalje, ne-katolički kršćani su ujedinjeni duhovno jedni s drugim na prikladan način samo u mjeri u kojoj su ujedinjeni s Kristom. I ujedinjeni su s Kristom u mjeri u kojoj su ujedinjeni s Katoličkom Crkvom, tijelom Kristovim. Prema tome, jedinstvo ne-katoličkih kršćana, ovisi o njihovom jedinstvu s Katoličkom Crkvom.


Autor gornjeg razmišljanje je filozof Alexander Pruss (preuzeto sa njegova bloga tako da se radi samo o usputnom razmišljanju). Učinilo mi se zanimljivim, iako mi ekumenizam nije posebno zanimljiv. (Osim toga, ne vidim sličnost pitanja pravoslavlja - i različitih crkvi po istoku, i pitanja protestanata, ali to je već posebna tema... )

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popularni postovi kroz zadnjih 7 dana