petak, 11. prosinca 2015.

Zaboravljeni argumenti o kontracepciji

Zašto toliko malo katolika slijedi nauk Crkve o kontracepciji? Ili da preformuliram pitanje jer vjerujem da kontracepcija nije samo "protiv nauka" nego je očito pogrešna kao što su to i druge moralne iskrivljenosti, poput krađe ili preljuba: Zašto se toliko malo katolika suzdržava od činjenja te ozbiljno pogrešne stvari?

Ne radi se o nedostatku dobrih argumenata. Ali kada već o tome govorimo, hajdemo prvo uspostaviti odgovarajući kontekst. Nije lagano pronaći argumente koji objašnjavaju zašto je neka pogrešna stvar pogrešna. To nije lagano onima koji već "vide" da je pogrešna, a gotovo je nemoguće za one koji to već ne "vide".

Razmislite o tome što bi rekli, kako bi objasnili da je krađa pogrešna, nekome tko to negira. Ili zašto je pogrešno ne zahvaliti, ili zlouporabiti truplo, ili pokazivati prezir prema siromašnima? Koliko argumenata možete razviti da bi objasnili te i slične stvari? Rekao bih, ne puno.

Za razliku od navedenoga, za pogrešnost kontracepcije imamo i preveliko bogatstvo argumenata. Filozofi i teolozi, pape i biskupi, su kroz posljednjih nekoliko desetljeća tražili argumente i pronašli ih mnoštvo.

Postoji argument iz posljedica: ništa što dovodi to očitog zla poput pobačaja, promiskuiteta, izumiranje Zapada, erotiziranja braka, i tretiranja ljudskog života na svom početku kao robe, ne može samo po sebi biti dobro.

Tu je i stari argument "izopačene sposobnosti" [perverted faculty argument], da je kontracepcija poput rimskog vomitoriuma, podrazumijeva izopačenu eksploataciju prirodne funkcije zbog užitka, odvojeno od njenog prirodnog djelovanja.

Tu je novi "personalistički" argument: seks kao znak ljubavi bi trebao predstavljati potpuni dar sebe, a onaj tko koristi kontracepciju uskraćuje važan dio sebe, odnosno svoju plodnost.

Kada predajem [Pakaluk] ovu temu, studentima izložim deset argumenata i izazovem ih da pronađu neko drugo područje morala o kojemu se toliko intenzivno razmišljalo. (Da, argumenti imaju svoje prigovore, ali to vrijedi za sve argumente; ono što je bitno je može li se odgovoriti na njih.)

Ali unatoč tome, argument koje se obično zanemaruje u takvim raspravama je onaj koji je ponuđen u enciklici o kontracepciji Humanae Vitae, papa Pavla VI.
"Ljudi opravdano primjećuju da bračni čin nametnut supružniku bez obzira na njegovo ili njezino stanje ili osobne i razumne želje, nije stvarni čin ljubavi, stoga vrijeđa moralni poredak u konkretnoj primjeni intimnog odnosa muža i žene. Daljnjim promišljanjem, moraju također prepoznati da čin međusobne ljubavi koji narušava sposobnost prijenosa života kojeg je Bog Stvoritelj, kroz specifične zakone, ugradio u njega, frustrira njegov plan koji tvori normu braka, i proturječi volji Autora života. Stoga koristiti božanski dar istodobno ga lišavajući, čak i ako samo djelomice, njegova značenja i namjene, je podjednako odbojno prirodi muškarca i žene, i stoga je suprotno Božjem planu i njegovoj Svetoj volji."
Da bi shvatili izrečeno, razmislimo o prvoj rečenici; "Ljudi opravdano primjećuju..." Ovdje papa želi utvrditi da je prikladno shvaćanje pristupanja spolnom odnosu u braku služba i pozornost prema pristanku drugog. [... preskačem dio ...]

Odbacivanje kontracepcije je intrinzično povezano s promatranjem braka kao vrste odgovornosti i skrbi; [stewardship]; koristiti kontracepciju je ipso facto zauzimati neprikladno gospodarenje [lordship] i nad brakom i nad naravi. Kao što Pavao VI dodaje "iskusiti dar bračne ljubavi istodobno poštujući zakone začeća znači priznati da niste gospodar izvora života nego sluga plana kojeg je utemeljio Stvoritelj."

Vratimo se na moje početno pitanje, Zašto toliko malo katolika slijedi nauk Crkve o kontracepciji? Djelomice, iz neznanja; djelomice, zato što svoje najvažnije odluke ne temelji niti na razumu niti na odgovarajućem autoritetu, umjesto toga slijedi "ono što svi rade".

Ali djelomice, to je zato što – može se pretpostaviti, oni preferiraju biti "gospodari", a ne "sluge".


PS

Povezano vidi post Osam kćeri pohote (razrađuju se daljnji učinci Pohote povezani s ovime o čemu govori Pakaluk).

Također tu su; Što je tako posebno kod seksa?Seksualna bulimijaKontracepcija i čednost – G.E.M. Anscombe i općenito kategorija kontracepcija.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popularni postovi kroz zadnjih 7 dana