petak, 8. studenoga 2013.

Pobačaj i vjerojatnost

Pretpostavimo da x misli kako je 95% vjerojatno da fetus nema moralni status. Pokazat ću da x ne bi trebao napraviti ili izvršavati pobačaj, osim možda zbog ekstremno ozbiljnog razloga, pretpostavljajući da x razmišlja ispravno probabilistički. Argument je jednostavan:
1. (Premisa) Ne smijete činiti nešto što će rezultirati sa 5% vjerojatnosti smrti nevinog s moralnih statusom osim možda zbog ekstremno ozbiljnog razloga.
2. (Premisa) x misli da je 95% vjerojatno da fetusima nedostaje moralni status.
3. (Premisa) x razmišlja ispravno probabilistički.
4. x misli da je 5% vjerojatno da fetusi imaju moralni status. (prema 2 i 3)
5. Svi misli da ako fetusi imaju moralni status, onda su nevini.
6. x misli da će pobačaj 5% vjerojatno rezultirati smrću nevinoga s moralnim statusom (3-5)
7. x ne bi smio imati ili izvršavati pobačaj osim možda zbog ekstremno ozbiljnih razloga.
[...]

Opservacija; Možete pokazati (1) na slijedeći način. Bilo bi razumski iracionalno izazivati 1/20 rizik za život osim zbog ekstremno ozbiljnog razloga; Ali isto tako, ne smijete izazivati 1/20 rizik za život drugog nevinog koji ima moralni status osim zbog ekstremno ozbiljnog razloga. (To, pretpostavljam, koristi neku verziju Zlatnog Pravila ili Kantovskog univerzaliteta.) Kako utvrditi da je 1/20 rizika za vlastiti život razumski iracionalno osim zbog ekstremno ozbiljnog razloga? Moglo bi biti korisno prebaciti se u perspektivu trećeg lica. Pretpostavimo da svi u SAD-u pojedinačno preuzmu nezavisni 1/20 trenutačni rizik za svoj život. Odmah će umrijeti 15 milijuna ljudi. Mislili bi da je to tragedija, osim ako bi preostalih 285 milijuna ljudi ostvarilo ekstremno veliku individualnu korist zbog individualnog preuzimanja rizika.

Opservacija; Javna politika koja s jedne strane ima očekivanu vrijednost jednaku 25 000 smrti nevinih osoba s moralnim statusom godišnje bi trebala ekstremno jako opravdanje s pozitivne strane. Ako bi zabranom pobačaja imali 500 000 pobačaja manje godišnje, onda legalni pobačaj ima očekivanu vrijednost jednaku 25 000 smrti nevinih na strani troškova – ako je vjerojatnost da fetusi imaju moralni status 5 posto. Dakle potreban je ekstremno snažno opravdanje na strani benefita.

Zaključna napomena: Naravno, mislim da je, uzevši sve u obzir, jasno kako fetusi imaju moralni status; Ali zanimljivo je da čak i ako je vrlo vjerojatno da nemaju, svejedno postoji dobar razlog da moralno brinemo o nekim, možda mnogim, slučajevima pobačaja.
Izvorna verzija Abortion and probability, autor je Alexander Pruss.

PS

Dakle, radi se samo o blogpostu. (Pruss je objavio više radova u kojima pokazuje da fetusi imaju moralni status. Osim filozofijom, bavi se i matematikom što često rezultira i usputnim razmišljanjima o nekim zanimljivim pristupima različitim problemima o kojima piše na svome blogu. )

Na pitanje u komentarima možemo li isto reći i za vožnju autima ukoliko se broj stradalih poveća na toliki postotak odgovara; "Argument auta se odnosi na pitanje javnih programa, a ne pojedinca. Osim ako niste pijani ili na neki drugi način onesposobljeni, vaša individualna odluka da se vozite cestom ne povećava ničiju vjerojatnost smrti na 5%. Postoji dobar način da to empirijski provjerite: Vozite se sto dana i provjerite jeste li ubili otprilike pet ljudi."

***

Filozof Kreeft je diskutirao moguće ishode našeg znanja odnosno odabira naših akcija i statusa fetusa (npr. u Human Personhood Begins at Conception ). Dakle ovisno o tome (ni)je li fetus osoba, i o tome što odlučite učiniti odnosno što znate o fetusu imate četiri (logički) mogućih ishoda.  

Najzanimljiviji (za moj post) je onaj u kojem je fetus osoba, ali ste vi (nesigurni u taj status) odlučili uništiti (ubiti) fetus. To je ono što bi (pravno gledano, SAD) bilo osuđeno kao ubojstvo iz nehaja. Slično tome, ako ste odlučili uništiti fetus bez da ste sigurni kako fetus nije osoba te se ispostavi da nije osoba onda se krivi samo zbog kaznenog nemara (prijestupa iz nehaja). Obje te stvari su naravno loše. (Da ni ne spominjem slučaj u kojem znate da je osoba i odlučite ga uništiti što je onda ubojstvo.)

Da pojasnim pomoću Kreeftovih primjera, zamislite da se po mraku vozite autocestom i pred vama se pojavi nešto u obliku ljudskog bića, možda se radi o nekom pijancu koji leži nasred ceste, a možda se radi samo o odbačenom kaputu. Vi odlučite da ga nećete zaobići nego pregaziti. Ili zamislite da otiđete u lov sa svojim prijateljem. U jednom trenutku se razdvojite, uskoro čujete neki šum u grmlju i odlučite pucati; možda se radi o jelenu, a možda se radi o vašem prijatelju lovcu. Ili zamislite da obavljate dezinsekciju u studentskom domu bez da ste sigurno kako nema nikoga. Možda imate sreće, možda nema čovjeka pod kaputom, možda nema lovca u grmlju, možda nema nijednog studenta – a možda je upravo suprotno. (Ili ćete biti krivi za ubojstva iz nehaja, ili tek kriminalni nemar.)

Što ćete učiniti? Koliku vjerojatnost očekujete za pojedinu mogućnost da bi odabrali određenu akciju? Možete li mirne duše reći "Pa, to nitko ne zna, možda je q, a možda je ne-q, svatko odlučuje za sebe?"

***

Ovako bi to, prema Kreeftu, izgledalo;


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popularni postovi kroz zadnjih 7 dana