utorak, 4. veljače 2020.

Racionalizam, tradicija i tržišta – R.S.

Scruton u The Meaning of Conservatism piše o tradiciji;

Moderni liberali obično ismijavaju ideju tradicije. Sve tradicije su, poručuju nam, "izmišljene", misleći da zbog toga nisu potrebne. To se može činiti uvjerljivim samo ako uzmete trivijalne primjere – narodni ples, odjeću, ceremoniju krunjenja, božićne čestitke, i što god još može nositi oznaku "baštine". Prava tradicija nije izmišljena; radi se o nenamjeravanom nusproizvodu izmišljanja, zbog toga izmišljanje [inovacija, izum]) i postaje moguće. Glazbena tradicija je sjajan primjer. Nije ju izumila jedna osoba. Svatko tko je dao doprinos djelovao je na temelju prijašnjih uspjeha, otkrivao probleme i rješavao ih stalnim razvojem poznate sintakse. Notacija se razvijala istodobno s harmonijom. Nijedna osoba sama nije mogla otkriti svo znanje o ljudskom uhu i ljudskom srcu koje te prakse sadrže, baš kao što niti jedna osoba sama ne može otkriti jezik. Ovaj primjer pokazuje što tradicija stvarno jest: nije običaj ili ritual nego oblik društvenog znanja.

Pod društveno znanje mislim na vrstu znanja koja je utjelovljena u običajnom pravu, parlamentarnoj proceduri, u običajima, manirama i društvenim konvencijama, i također u moralu. Takvo znanja se javlja "nevidljivom rukom" i rezultat je djelovanja društva, problema s kojima smo se suočili i koje smo riješili, dogovorima koje propagiraju običaji, konvencija koje upravljaju našim inače sukobljenim strastima, i neprestanih procesa pregovaranja i kompromisima kojima utišavamo ratoborne.

O takvom znanju je govorio Burke kada je napadao a priori razmišljanje Francuskih revolucionara. "Bojimo se prepustiti ljudima da žive i djeluju prema vlastitih zalihama razuma", zapisao je," jer sumnjamo da je ta zaliha kod svakog čovjeka malena, i da bi pojedincima bilo bolje iskoristiti znanja i kapital nacija i stoljeća". Burkeovo slikovito izlaganje može nekoga dovesti u zabludu. Društveno znanje se ne akumulira kao što je to slučaj s novcem, ono ne raste kao što što je to slučaj sa znanstvenim znanjem koje možete pohraniti u knjigama. Ono postoji samo unutar i kroz opetovano korištenje; društveno je, implicitno i praktično; ne možete ga nikada opisati formulom ili planom. Zapravo ga najbolje možete shvatiti kroz neuspjehe planirane ekonomije.

Ekonomisti austrijanci su tvrdili, uvjerljivo, da cijene na tržištu sadrže informacije koje su neophodne za ekonomski život. Ta informacija postoji samo u slobodnoj izmjeni dobara i usluga; radi se o informaciji o pravim ljudskim potrebama. Stoga pokušaji obuhvaćanja ekonomskog života u racionalni plan, u kojem su cijene kontrolirane iz centra, uništava informacije o kojima plan ovisi. Racionalizam u ekonomiji je iracionalan.

Austrijska teorija ima paralelu u Oakeshottovu napadu na racionalizam u politici. Također se može primijeniti na druga područja u kojima je društveno znanje temelj racionalnog ponašanja, kao što je Hayek pokazao.


PS

Vjerujem da je Scruton dovoljno jasan, ali možda nećete shvatiti sve reference. Tradicija nije neka neobična izmišljena stvar koju možete ukloniti bez ikakvih posljedica. Ne radi se o proizvoljnom rezultatu nečijeg uma nego o kompleksnom znanju koje se formira i prenosi generacijama. Nitko nije odjednom izumio jezik, ili glazbu, i nitko nema sve informacije o tržištu. Ljudi se generacijama susreću s problemima i rješavajući te probleme razvila su se rješenja - tradicija.

(Primjerice postoje tradicionalni običaji i konvencije u području spolnosti, omogućuju nam da pomirimo našu racionalnu i animalnu narav, da formiramo nove zajednice i brinemo o novim generacijama. Ne možete sve to samo tako ukloniti bez posljedica. Niste novu generaciju oslobodili proizvoljnih pravila nego ste ih lišili znanja. Mnoga društva su se slušajući one koji govore protiv "represije" – pritom misleći na ono što se tradicionalno zove moralna disciplina – dovela u neobičnu situaciju iz koje ne mogu pronaći izlaz. Čak ni samo pitanje "pristanka" u području spolnosti više nije nešto što je društvo i zakon u stanju riješiti.)

Svakodnevno koristimo znanja koja zapravo ne posjedujemo, odnosno koja nisu naš izum. Nije racionalno pokušati odbaciti svo društveno znanje i oslanjati se na svoj izum, upravo suprotno, radi se o iracionalnom planu. Suprotno tvrdnjama naprednjaka, upravo su oni koji se drže tradicije "racionalni".

Tradicija je oblik znanja kojeg ne možete posjedovati u nekoj knjizi. Nasljeđujete je od svih predaka i dajete u nasljedstvo svojim potomcima, potrebno ju je živjeti.

Povezani raniji postovi;

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popularni postovi kroz zadnjih 7 dana