petak, 5. travnja 2013.

Bog filozofije i Bog Biblije

"Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev – ne filozofa i mudraca." Tako je izjavio Blaise Pascal u svojim poznatim sjećanjima gdje je zapisao prevladavajuće religiozno / mistično iskustvo koje je doživio.

Buber komentira (Eclipse of God, Humanity Books, 1952, p. 49):
Ovi riječi predstavljaju Pascalovu promjenu srca. Promijenio se, ne iz stanja gdje nije bilo Boga u stanje gdje je bilo Boga, nego iz Boga filozofa u Boga Abrahama. Ovladan vjerom, nije više znao što činiti sa vjerom filozofa; odnosno, sa Bogom koji zauzima određeno mjesto u određenom sustavu misli. Boga Abrahamova ... ne može se uvesti u sustav razmišljanja upravo zato što je On Bog. On je van svakog od tih sustava, apsolutno i po svojoj prirodi. Ono što filozofi nazivaju Bogom ne može biti više od ideje.
Buber ovdje izražava sentiment koji često čujemo. Ali sentiment nije ništa manje pogrešan zato što je rasprostranjen. Prema meni, nema nikakvog smisla suprostavljati Boga Abrahamova, Izakova, Jakovljeva – Boga religije – i Boga filozofije. Zapravo, uvijek se iznenadim kada inače ugledni mislioci propagiraju ovu lažu razliku. Probajmo razriješiti stvar.

Očito je kako Bog, ako postoji, nadilazi svaki sustav ljudske misli, i ne možete ga reducirati na bilo koji element unutar takvog sustava, bilo koncept, prijedlog, argument, skup argumenata itd. Isto tako, stolac na kojem sjedim se ne može reducirati na koncept stolca ili sudove koje donosim o njemu. Također nadilazi moju konceptualizaciju i sudove. Međutim, Božja transcendencija, je radikalniji oblik transcendencije – osobe, a ne materijalnog objekta; a među osobama, Bog je na vanjskoj granici transcendencije.

Da je Buber rekao nešto takvog ne bih imao problema sa time, ali on je rekao nešto više, odnosno, da kada filozof, unutar svojih filozofskih kapaciteta, konceptualizira Boga, reducira ga na koncept ili ideju, nešto apstraktno, nešto imanentno njegovoj misli, dakle u nešto što nije Bog. Pritom je Buber počinio groteskni non sequitur. Krenuo je od neproblematične istine;

     1. Bog po svojoj naravi nadilazi svaki sustav misli ili shemu reprezentacije

do zapanjujuće pogreške

     2. Svaka misao o Bogu ili reprezentacija Boga (primjerice poput one Akvinskoga u Summa Theologica) nije misao ili reprezentacija Boga, nego samo misao ili reprezentacije koja, naravno, po svojoj prirodi nije Bog.

Kao što sam rekao, uvijek me začudi kako netko može upasti u ovu pogrešku. Kada razmišljam o nečemu, tim razmišljanjem ne pretvaram to u običnu misao. Primjerice kada razmišljam o tijelu svoje žene, ne pretvaram ga u običnu misao; ono i dalje nadilazi moju misao kao materijalne stvari. A fortiori, nisam u stanju razmišljajući o svojoj ženi kao osobi, drugom umu, preinačiti njenu osobnost u puki koncept u svom umu. Ona ostaje u svojoj nutrini transcendentna.

Zbog toga je pogrešno suprotstavljati Boga filozofa Bogu Abrahama. Postoji, i može postojati samo jedan Bog; ali postoji više pristupa ovome jednom Bogu. Prema meni postoji četiri načina pristupanja Bogu: razumom, vjerom, mističnim iskustvom i našim moralnim osjećajem. Da upotrijebim banalnu metaforu, ako postoji četiri puta do vrha planine, iz toga ne slijedi da postoje četiri vrha, a samo jedan od njih je stvarni, dok su drugi tek imanentni svojim rutama.

Pretpostavljam kako je izravno poznanstvo s Bogom putem mističnog / religioznog iskustva superiorno kontaktu putem vjere ili razuma ili morala. Bolje je kušati hranu nego čitati o njoj na meniju; ali to ne znači da je menu sam o sebi: bavi se istom stvari koju upoznajte kada jedete. Činjenica da je bolje jesti hranu nego čitati o njoj ne znači da kada čitate menu da zapravo čitate o ničemu.

Zamislite kako bi bilo smiješno da izjavim, dok sjedim pred delicijama: "Hrana Gordona Ramsaya, Hrana Jamiea Olivera, Hrana Emerila Lagassea, ne nutricionista i autora menija!"


Autor je filozof Vallicella, izvorni post Pascal and Buber on the God of the Philosophers, jedan sličan post; The God of Philosophy and the God of Religion.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popularni postovi kroz zadnjih 7 dana